Ambasador

Prof. dr Eldar Humbat oglu Hasanov - opunomoćeni ambasador Republike Azerbejdžan u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori

 

Datum i mjesto rođenja: 10. oktobar 1955, Kelbadžar,  Republika Azerbejdžan

Obrazovanje:

1972-1977      Azerbejdžanski Politehnički Univerzitet

1978-1983      Akademija Ministarstva unutrašnjih poslova,  SSSR Pravni fakultet (Moskva)

 

Radno iskustvo:

1977-1992      Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Azerbejdžan, inspektor, stariji inspektor, načelnik odjeljenja za kriminalnu potragu grada Baku, načelnik Uprave policije grada Gandža

1992-1993      šef Nacionalnog biroa Interpola u Republici Azerbejdžan  

1993                prvi zamjenik ministra unutrašnjih poslova Republike Azerbejdžan               

1993-1995      prvi zamjenik generalnog tužioca Republike Azerbejdžan

1995-2000      generalni tužilac Republike Azerbejdžan

maj 2000         Azerbejdžanski državni pedagoški univerzitet, docent

septembar 2000 - mart 2001   koordinator Međunarodnog savjeta za borbu protiv zavisnosti od alkohola i drugih oblika zavisnosti u skladu sa programima UN-a u državama ZND-a i Turske (Ženeva)

od 28. marta 2001. g.  do 28. marta 2013. g.   izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Azerbejdžan u Rumuniji (od 2009. Ambasador Republike Azerbejdžan u Srbiji, od 2010. u Crnoj Gori, od 2011. u Bosni i Hercegovini sa rezidencijom u Bukureštu)

28 mart 2013. g. izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Azerbejdžan u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini  i Crnoj Gori sa rezidencijom u Beogradu

Članstvo u organizacijama:

 • Potpredsjednik Međunarodne unije pravnika (Moskva, Rusija)
 • Član Administrativnog saveta Evropskog udruženja pravnika za prava čoveka i demokratiju (Dizeldorf, Njemačka);
 • Član Međunarodnog saveta za probleme alkoholizma i narkomanije (ICAA) i direktor Regionalnog biroa ICAA za zemlje Istočne Evrope i Centralne Azije (Bukurešt, Rumunija)
 • Počasni član Nacionalne agencije za borbu protiv narkomanije (Bukurešt);
 • Potpredsjednik i generalni sekretar Međunarodnog fonda za saradnju i partnerstvo Crnog mora i Kaspijskog mora  (Bukurešt, Rumunija)
 • Generalni sekretar Međunarodnog fonda za održivi mir i razvoj (Sofija, Bugarska)

Naučna djelatnost:

 • Autor je 25 knjiga i više od 170 naučnih radova iz oblasti organizovanog kriminala, terorizma i ilegalne trgovine drogom
 • Doktor pravnih nauka, profesor
 • Počasni doktor Univerziteta Ovidius (Konstanca, Rumunija)
 • Počasni doktor Univerziteta Babeš - Boljaj (Kluž-Napoka, Rumunija)
 • Počasni doktor Univerziteta Andrej Šaguna (Konstanca, Rumunija)
 • Akademik Saveza srpskih kraljevskih akademija

Zvanja:

 • General-poručnik pravde

Rang:

 • Izvanredni i opunomoćeni ambasador

Nagrade i odlikovanja:

1987    Orden "Za hrabrost" u borbi protiv kriminala

1992    Orden Republike Azerbejdžan "Za zasluge u obezbjeđivanju zakonitosti i javnog reda"

1998    Orden  "Zastave Azerbejdžana" za posebne zasluge u istrazi krupnih državnih zločina, u obezbjeđivanju stabilnosti i zaštiti ustavnog državnog poretka

17 april 2013.g. "Vitez rumunskog nacionalnog reda "Veliki krst za zasluge"". Nagrađen je ukazom predsjednika Rumunije, nj.e. gospodina Traiana Băsescua, za doprinos razvoju prijateljskih odnosa između Rumunije i Republike Azerbejdžan

2015    Orden "Srpske zastave II stepena". Nagrađen je ukazom predsjednika Srbije, nj.e. gospodina Tomislava Nikolića za izuzetne zasluge u razvoju i učvršćivanju prijateljske saradnje između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan

Strani jezici:

ruski, turski, engleski, rumunski, srpski

Oženjen, otac troje djece.