Ambasador

Prof. dr Eldar Humbat oglu Hasanov - opunomoćeni ambasador Republike Azerbejdžan u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori

 

Datum i mjesto rođenja: 10. oktobar 1955. godine, Kelbadžar,  Republika Azerbejdžan

Obrazovanje:

1972-1977      Azerbejdžanski Politehnički Univerzitet

1978-1983      Akademija Ministarstva unutrašnjih poslova,  SSSR Pravni fakultet

 

Radno iskustvo:

 

1977-1990      Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Azerbejdžan, inspektor, stariji inspektor, načelnik odjeljenja za kriminalnu potragu

1990-1992      Načelnik Uprave policije Grada Gjandži u Republici Azerbejdžan

 

1992-1993      šef  Nacionalnog biroa Interpola u Republici Azerbejdžan  

 

1993                prvi zamjenik ministra unutrašnjih poslova Republike Azerbejdžan               

1993-1995      prvi zamjenik generalnog tužioca Republike Azerbejdžan

1995-2000      generalni tužilac Republike Azerbejdžan

2000                Azerbejdžanski državni pedagoški univerzitet, docent

2001                koordinator Međunarodnog savjeta za borbu protiv zavisnosti od alkohola i drugih oblika zavisnosti u skladu sa programima UN-a u državama ZND-a i Turske

od 28. marta 2001. g.            izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Azerbejdžan u Rumuniji

do 28. marta 2013. g.           

 1. septembar 2009. g. izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Azerbejdžan u Republici Srbiji sa rezidencijom u Bukureštu

 

 1. jul 2010. g. izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Azerbejdžan u Crnoj Gori sa rezidencijom u Bukureštu

 

 1. avgust 2010. g. izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Azerbejdžan u Bosni i Hercegovini sa rezidencijom u Bukureštu

 

2001-2011                              zvanični predstavnik Republike Azerbejdžan pri Regionalnom Centru za borbu protiv prekograničnog kriminala u okviru Inicijative za saradnju u Jugoistočnoj Evropi

 1. mart 2013. g. izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Azerbejdžan u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini  i Crnoj Gori sa rezidencijom u Beogradu

 

 • Potpredsjednik Međunarodne unije pravnika (Moskva, Rusija)
 • Član Administrativnog saveta Evropskog udruženja pravnika za prava čoveka i demokratiju (Dizeldorf, Njemačka);
 • Član Međunarodnog saveta za probleme alkoholizma i narkomanije (ICAA) i direktor Regionalnog biroa ICAA za zemlje Istočne Evrope i Centralne Azije (Bukurešt, Rumunija)
 • Počasni član Nacionalne agencije za borbu protiv narkomanije
 • Potpredsjednik i generalni sekretar Međunarodnog fonda za saradnju i partnerstvo Crnog mora i Kaspijskog mora  (Bukurešt, Rumunija)

Nagrade i odlikovanja:

1987    Orden za hrabrost u borbi protiv kriminala

1992    Orden Republike Azerbejdžan za zasluge u obezbjeđivanju zakonitosti i javnog reda

1998    Orden  zastave Azerbejdžana za posebne zasluge u istrazi krupnih državnih zločina, u obezbjeđivanju stabilnosti i zaštiti ustavnog državnog poretka

 1. april 2013.g. Vitez rumunskog nacionalnog reda "Veliki krst za zasluge". Nagrađen je ukazom predsjednika Rumunije, nj.e. gospodina Traiana Băsescua, za doprinos razvoju prijateljskih odnosa između Rumunije i Republike Azerbejdžan

2015    Orden srpske zastave. Nagrađen je ukazom predsjednika Srbije, nj.e. gospodina Tomislava Nikolića za izuzetne zasluge u razvoju i učvršćivanju prijateljske saradnje između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan

Naučna djelatnost:

 • Autor je 25 knjiga i više od 170 naučnih radova iz oblasti organizovanog kriminala, terorizma i ilegalne trgovine drogom
 • Doktor pravnih nauka, profesor
 • Počasni doktor Univerziteta Ovidius (Konstanca, Rumunija)
 • Počasni doktor Univerziteta Babeš - Boljaj (Kluž-Napoka, Rumunija)
 • Počasni doktor Univerziteta Andrej Šaguna (Konstanca, Rumunija)

Zvanja:

 • General-poručnik pravde
 • Izvanredni i opunomoćeni ambasador

Strani jezici:

ruski, turski, engleski, rumunski

Oženjen, otac troje djece