Osoblje Ambasade

nj.e. g. Eldar Hasanov - izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Azerbejdžan u Bosni i Hercegovini sa rezidencijom u Beogradu

g. Elnur Guliyev - savjetnik (politički i ekonomski poslovi)

g. Samir Malikli - prvi sekretar, konzul (protokol, mediji i humanitarni poslovi)

g. Emil Malikov - adminstrator