Nezakonite posjete Nagorno-Karabaha

Posjete okupiranog Nagorno-Karabaha i drugih okružnih oblasti Republike Azerbejdžan

Azerbejdžanske vlasti obavještavaju da svaka posjeta službene, poslovne, humanitarne ili turističke prirode Nagorno-Karabaha i sedam susednih regiona Republike Azerbejdžan koji se trenutno nalaze pod vojnom okupacijom Republike Jermenije od strane bilo kog lica i bez prethodne saglasnosti Vlade Republika Azerbejdžan smatraće se nezakonitim i teškim kršenjem neprikosnovenosti međunarodno priznatih državnih granica Republike Azerbejdžan, kao i aktom koji je takođe usmeren protiv teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Azerbejdžan.

Ambasada dalje naglašava da će osobe koje krše suverenitet i teritorijalni integritet Republike Azerbejdžan biti registrovane i da će im se odbiti ulazak u Republiku Azerbejdžan.

Svaka dalja akcija ili pokušaj "osoba na crnoj listi" da posjete okupirane regione i sarađuju sa nelegalnim režimom rezultiraće odgovarajućim dodatnim kontra-mjerama koje će poduzeti azerbejdžanska strana.