2019-02-26
Saopćenje za javnost: Azerbejdžan obilježava 27. godišnjicu od genocida u Hodžaliju

Noć sa 25 na 26 februar 1992. godine ušla je u historiju azerbejdžanskog naroda kao crni datum. Te noći, armenske naoružane grupe, podržane vojnim osobljem i teškim naoružanjem pješadijskog puka No 366, koje je još od sovjetskih vremena bilo raspoređeno u gradu Hankentiju, potpuno su devastirale grad Hodžali.

U historiji civilizacije tragedija koja se desila u Hodžaliju zapamćena je kao krvavi masakr. Ovaj masakr, počinjen od strane armenskih agresora protiv azerbejdžanskog naroda, doveo je do smrti 613 osoba, uključujući 106 žena, 83 djece i 70 staraca, dok je 476 osoba završilo sa posljedicama invaliditeta.

Sudbina za više od 150 osoba je još uvijek nepoznata. Kao rezultat ovog genocida  nekoliko porodica je pobijeno, ljudi su bili istrebljivani uz nezapamćenu okrutnost. Zatvorenici su bili izloženi nemilosrdnim mučenjima. Da su spomenute radnje bile planirane i da su za cilj imale potpuno ili  djelimično uništenje naroda na osnovu njihove etničke pripadnosti, dokazuje činjenica da su ove radnje, prema međunarodnim i domaćim zakonima, čin genocida.

Zlo i vandalizam koje su počinili Armenci moraju se posmatrati na isti način kao već spomenuta tragedija, koju je čovječanstvo prepoznalo kao čin genocida. Tragedija u Hodžaliju postala je nastavak politike etničkog čišćenja i genocida, koji su sprovođeni od strane Armenaca i njihovih zagovornika protiv azerbejdžanskog naroda gotovo više od dvije stotine godina.

Ova je neprijateljska politika podvrgla naš narod nebrojenim patnjama i katastrofama. Važan je uslov da se takvi zločini protiv čovječnosti ne ponove u budućnosti. Protjerani iz domovine i rasuti u 48 oblasti Azerbejdžana, današnji stanovnici Hodžalija žive s nadom u pravedno rješenje sukoba u Nagorno-Karabahu, odbijajući agresiju Armenije protiv Azerbejdžana i obnavljajući teritorijalni integritet zemlje.

Uz obraćanje svjetskim nacijama i međunarodnim organizacijama, oni pozivaju da se brani istina i pravda kao i osudi genocida počinjenog u Hodžaliju. Genocid u Hodžaliju ne smije ostati nekažnjen.

Za detaljnije informacije, uključujući fotografije i video materijale o genocidu u Hodžaliju, posjetite sljedeće web stranice:

http://justiceforkhojaly.org/
http://www.khojaly.ba/ i http://mfa.gov.az/en/content/795