2018-01-18
Prostor Mugama - 5. Međunarodni Muzički Festival, 10-12. marta 2018, Baku

U proteklim decenijama čuvanje i promocija jedinstvenih formi tradicionalne muzike istočnih naroda, a posebno azerbejdžanskog mugama, u središtu su interesovanja svjetske javnosti. Uključivanje azerbejdžanskog mugama u UNESCO-ovu svjetsku listu „Remek-dela usmenog i nematerijalnog naslijeđa čovječanstva“, svjedoči o umjetničkoj vrijednost i interkulturalnom potencijalu ove muzičke tradicije.

Fondacija Hejdar Alijev pokrenula je Međunarodni festival muzike „Prostor mugama“, vrhunski međunarodni kulturni događaj jedinstven u svojoj vrsti  koji  obuhvata sve manifestacije ovog  muzičkog fenomena zasnovanog na razrađenim modalnim sistemima.

Takmičenje u izvođenju mugama se redovno održava dva puta godišnje u okviru Festivala Prostor mugama od marta 2009. godine u Bakuu. Svrha Festivala je sljedeća:

- prikupljanje najsavremenijih informacija o trenutnom stanju međusobno povezanih muzičkih umjetničkih formi koje potpadaju pod koncept makama (nazvan muğam u Azerbejdžanu)
- vraćanje historijskih veza između različitih savremenih etničkih/regionalnih muzičkih kultura
-  podsticanje kreativne interakcije između muzičara koji oživljavaju ovu vrstu muzike.

Na prethodna tri izdanja takmičenja otkriveni su izvanredano talentovani mladi izvođači iz mnogih zemalja i regija među kojima su se neki već visoko pozicionirali na međunarodnoj svjetskoj muzičkoj sceni.

http://www.mugamcompetition.az/index/eng 

 • AZ1073, H.Javid avenue 506 block, Baku, Azerbaijan
 • +994 12 539-70-47 ext. 2151
 • +994 12 539-70-48
 • info@mugamcompetition.az

Opći podaci
1. Naslov
Prostor mugama, takmičenja u izvođenju mugamaMeđunarodni muzički festival

Baku, mart 2018.

2. Organizatori
• Fondacija Hejdar Alijev
• Ministarstvo kulture i turizma Republike Azerbejdžan
• Udruženje kompozitora Azerbejdžana
• Azerbejdžanska nacionalna akademija nauka
• Nacionalni konzervatorijum Azerbejdžana 

 1. Struktura takmičenja
  • Takmičenje se sastoji od kruga eliminacija (preliminarna selekcija) i dva javna kruga takmičenja u dvije kategorije - solo vokalno izvođenje i solo instrumentalno izvođenje
  • Preliminarna selekcija se sprovodi na osnovu dokumentacije i snimaka kako bi se izabrali takmičari koji se kvalifikuju za dalje takmičenje.
  • Odabrani učesnici će biti pozvani da javno izvode tokom takmičenja u Bakuu, Azerbejdžan.

  4. Datumi takmičenja
  10. do 12. marta 2018 
 1. Prostorije
  Nacionalni konzervatorijum Azerbejdžana (Alasgar Alakbarov, 7, BAKU)

  6. Žiri
  Poznati stručnjaci u tradicionalnoj muzici - muzičari, istraživači i muzički promoteri iz različitih zemalja ocjenjivaće takmičare.

  7. Repertoar
  • Program u trajanju oko 15 minuta u prvom krugu i oko 25 minuta u drugom krugu treba da predstavlja određenu tradicionalnu muzičku kulturu u svom bogatstvu i raznolikosti. Svaka grupa treba da nastoji da predstavi datu muzičku kulturu na jasan način i privlačan za strane slušaoce koji toj kulturi ne pripadaju. Izvođači mogu koristiti dodatne aktivnosti i sredstva kao što su predavanja, scenski elementi, uputstva za izvođenje, printani i novi mediji.

 

Prijava

 1. Podobnost
  Takmičenje je otvoreno za vokalne i instrumentalne soliste do 35 godina, rođene 1. marta 1983. ili kasnije. Članovi pratećeg ansambla (do 4 osobe) ne podliježu ovom starosnom ograničenju. 
 1. Rok za prijavu 1. februar 2018
  Popunjeni obrazac za prijavu (dostupan na web stranici: www.mugamcompetition.az) se šalje zajedno sa video snimkom, fotografijom i kratkom biografijom. 
 1. Način prijave
  Registracija za takmičenje se vrši SAMO putem on-line aplikacije. Podnosilac prijave mora popuniti obrazac za registraciju i preuzeti pojedinačnu fotografiju, stranicu pasoša sa ličnim podacima, umjetničkom biografijom i video snimcima (do 10 minuta). Fotografije ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja prijave, s prednje strane, od prsa, moraju biti u kvalitetnom digitalnom formatu (minimum 300 dpi). Fotografije ne smiju biti zaštićene autorskim pravima. Fotografije će se koristiti u zvaničnim programima, na zvaničnoj web stranici Konkursa i za potrebe komunikacije sa javnošću.
  Prijava se ne može obrađivati ako je registracijski formular nepotpun. 
 1. Adresa za prijave
  Svi kontakt podaci su navedeni u odjeljku Kontakti na web stranici takmičenja.

  5. Preliminarni izbor
  Prostor mugama - muzičko takmičenje - propisi
  • Preliminarni izbor vrši se putem pregleda dokumentacije i snimaka podnosilaca prijava.
  • Rezultati preliminarnog izbora dostavljaju se podnosiocima prijava do 12. februara 2018.

 

Učešće na takmičenju
1. Troškovi putovanja za takmičare
Organizacioni komitet osigurava besplatan hotelski smeštaj za takmičare koji žive izvan Azerbejdžana za vrijeme njihovog učešća na takmičenju. Organizovanje putovanja do Bakua i nazad  je odgovornost takmičara.
Napomena: učesnicima koji borave van Azerbejdžana savjetuju se da biraju otvorene povratne karte. 

 1. Smještaj za takmičare
  Za takmičare koji koriste smještaj po izboru Sekretarijata od dana registracije do dolje navedenog datuma, organizatori će platiti troškove smještaja i organizovati puni pansion za takmičara i njegovu prateću grupu za vrijeme njihovog učešća u takmičenju. Smještaj i hrana  za takmičare koji ne prođu kroz prvi krug takmičenja neće biti plaćeni od strane Organizacionog odbora od dana objavljivanja rezultata. Sve ostale troškove snose sami takmičari.
 2. Redoslijed izvođenja
  Redoslijed izvođenja utvrdiće se nakon izvlačenja 07.marta 2018. u 10:00 sati.

  4. Svojstva takmičenja
  • Konkurs je otvoren za javnost.
  • Svi nastupi iz javnog kruga takmičenja do gala koncerta na kome se proglašavaju pobjednici mogu biti emitovani uživo na televiziji i/ili radiju i/ili Internetu. Video i audio snimci izvođenja takođe se mogu emitovati na TV-u i/ili radiju i/ili Internetu. Prodaja CD-a, DVD-a i drugih medijskih snimaka može takođe biti planirana.
 3. Žiri
  • Ocjenjivački žiri se sastoji od 3 člana koji ocjenjuju izvođenje na osnovu sistema vrednovanja. Ocjene pojedinačnih stručnjaka se dodaju u zajedničku tabelu, a sabrani rezultati se javno iznose nakon konsultacija žirija.
 • Članovima žirija i takmičarima nije dozvoljeno da stupaju u kontakt tokom takmičenja. Za takmičare koji ne prođu prvi krug ovaj uslov se više neće primjenjivati.
  • Nema prigovora ili pritužbi u vezi sa odlukom koju donosi Ocjenjivački žiri.
 1. Nagrade
  a). Sekcija vokalnog izvođenja:
  Grand Prix - novčana nagrada od 10.000 eura
  Prva nagrada - novčana nagrada od 7.000 eura
  Druga nagrada - novčana nagrada od 5.000 eura
  Treća nagrada - novčana nagrada od 3.000 eura

  b). Sekcija instrumentalnog izvođenja:
  Grand Prix - novčana nagrada od 7.000 eura
  Prva nagrada - novčana nagrada od 5.000 eura
  Druga nagrada - novčana nagrada od 3.000 eura
  Treća nagrada - novčana nagrada od 2.000 eura
 • Ocjenjivački žiri može odlučiti da ne dodijeli neku od nagrada ili da više izvođača nagradi istom nagradom.
 • Ako nekoliko dobitnika dijele isto mjesto, ukupan iznos novčanih nagrada na tom rangiranju ravnomjerno se raspoređuje.
  • Mogu se uručiti i druge posebne nagrade, kao što je nagrada publike.
  • Dodatne nagrade od strane organizatora i pojedinaca koji podržavaju svrhu takmičenja takođe mogu biti uručene.
  • Novčana nagrada će biti isplaćena kao neto novčana suma na ceremoniji zatvaranja takmičenja.
 1. Gala koncert za dobitnike nagrada
  • Organizatori će održati Gala koncert za dobitnike nagrada u Bakuu. Dobitnici Grand Prix-a, prve, druge i treće nagrade moraju dati saglasnost da će nastupiti na Gala koncertu.
  • Na Gala koncertu pobjednici će izvoditi komade koje su izvodili u javnom krugu takmičenja. Umjetnički odbor Festivala određuje koje će kompozicije biti izvedene.

Ostalo
1. Dobijanje viza
Sekretarijat će nastojati da obezbijedi oslobađanje takmičara od plaćanja troškova za izdavanje viza. Međutim, sami aplikanti moraju biti spremni da se sami prijave za dobijanje viza za ulazak u zemlju radi učestvovanja na takmičenju. Pismo pozivnice ili bilo koji dokument potreban za putovanje može se dobiti kod Sekretarijata.

2. Osiguranje

Osiguranje je odgovornost učesnika takmičenja. Ovo se odnosi na zdravstveno osiguranje i osiguranje od povreda, kao i na gubitak ili oštećenje instrumenata ili prtljaga, u slučaju nesreće, požara ili krađe tokom putovanja.

3. Ograničenja
Učesnici takmičenja ne mogu imati javne nastupe tokom perioda takmičenja, osim onih koji su predviđeni takmičenjem.