Opšte informacije

Koncept viza, kategorije, svrha i tipovi

Koncept
Visa - je službeni dokument koji reguliše pravni status stranaca i lica bez državljanstva:
- za ulazak u zemlju koja primjenjuje vizni režim;
- za privremeni boravak u zemlji tokom perioda navedenog na vizi;
- Za napuštanje zemlje tokom perioda navedenog na vizi.

Kategorije
Vize mogu biti diplomatske, službene i obične.

Vrste
Ulazna i tranzitna viza dodjeljuju se strancima i licima bez državljanstva:

 1. Ulazna viza - važi od tri dana do tri mjeseca.
  - Jednokratna (obična) ulazna viza - dozvoljava ulazak i izlazak iz zemlje samo jednom u toku perioda važenja.
  - Višekratna viza - važi od 1 godine do 2 godine. Ova viza dozvoljava osobi višekratni ulazak u zemlju u toku periodu važenja.
  2. Tranzitna viza.
  Jednokratna ili višekratna viza - odobrava se strancima i licima bez državljanstva koja putuju u treće zemlje preko teritorije Republike Azerbejdžan.
  Tranzitna viza omogućava boravak u Republici Azerbejdžan u trajanju od najviše 5 dana.

Svrha
Stranci i lica bez državljanstva mogu dobiti običnu (jednokratnu) ulaznu vizu za putavanja u svrhu:
- posla
- obrazovanja
- rada
- turizma
- kulture i sporta
- humanitarnog djelovanja
- lične posjete

Diplomatska i službena ulazna viza izdaje se licima koja dolaze u Azerbejdžan u svrhu službene posjete.

Odgovornosti i ograničenja definisana zakonom

Prema Zakonu Republike Azerbejdžan o napuštanju i ulasku u zemlju i o izdavanju pasoša (član 12.), ulazak stranaca i lica bez državljanstva u Republiku Azerbejdžan može se ograničiti u sljedećim slučajevima:
1) ako je od vitalnog značaja za zaštitu nacionalne sigurnosti ili javnog reda.
2) ako je značajno za zaštitu prava i interesa građana Republike Azerbejdžan i drugih lica.
3) ako je osoba prekršila zakone Republike Azerbejdžan u prethodnoj posjeti Republici Azerbejdžan.
4) ako je osoba dala lažne informacije o sebi kada se prijavljivala za ulazak u Republiku Azerbejdžan.

5) ako dolazak mentalno oboljelog lica ili osobe zaražene bolestima predstavlja prijetnju javnom zdravlju (osim lica koja ne predstavljaju pretnju i stižu u svrhu liječenja o svom trošku ili o trošku pravnog opunomoćenika);
6) ako je osoba prethodno vraćena sa teritorije Republike Azerbejdžan
7) ako se ulazak lica u Republiku Azerbejdžan smatra nepoželjnim.
U ovim slučajevima odbija se izdavanje vize za tu osobu.
Ako postoje administrativne smetnje prilikom razmatranja prijave ili se odbija razmatranje prijave, stranci i lica bez državljanstva mogu se žaliti sudu ili putem administrativnih sredstava.

Pažnja! U slučaju odbijanja izdavanja vize, državna taksa koju plaćaju stranci ili lica bez državljanstva neće biti vraćena!

Stranci i lica bez državljanstva koja prelaze granicu Republike Azerbejdžan u suprotnosti sa odredbama Zakona Republike Azerbejdžan o izlazu i ulazu u zemlju i koja ne posjeduju pasoš, vizu ili posjeduju neregularan pasoš i druga dokumenta biće vraćena sa graničnog prelaza.

Ako su pravila izlaska iz zemlje i ulaska u zemlju utvrđena zakonom ne poštuju ili krše, krivci snose administrativnu i krivičnu odgovornost u skladu sa zakonodavstvu Republike Azerbejdžan.

Prema Zakonu o administrativnim prekršajima Republike Azerbejdžan, stranci i lica bez državljanstva odgovorni su za sljedeće slučajeve:

 • Za narušavanje pravila boravka u Republici Azerbejdžan ili pravila tranzita preko teritorije Republike Azerbejdžan - stranci ili lica bez državljanstva kažnjavaju se novčano u iznosu od 300 do 400 manata uz mogućnost vraćanja sa teritorije Republike Azerbejdžan.
 • Za gubitak dokumenata o privremenom ili stalnom prebivalištu u Republici Azerbejdžan ili namjerno oštećivanje dokumenata - stranci ili lica bez državljanstva kažnjavaju se novčano u iznosu od 15 do 25 manata.

Izlaz stranaca i lica bez državljanstva iz Republike Azerbejdžan može se privremeno ograničiti u sljedećim slučajevima:

1) ako je njihov izlaz suprotan interesima obezbeđivanja nacionalne sigurnosti - sve dok ova osnova ne nestane;

2) ako se lica sumnjiče ili su optužena zbog krivičnog dela - do okončanja krivičnog gonjenja;
3) ako su osuđeni zbog krivičnog djela - sve dok ne budu oslobođeni ili do isteka izdržavanja kazne;
4) ako postoji građanska tužba protiv njih - sve dok ne stupi na sudska snagu odluka definisana zakonodavstvom Azerbejdžanske Republike.

Pažnja! Stranci i lica bez državljanstva prijavljuju mjesto boravka u Republici Azerbejdžan

Stranci ili osobe bez državljanstva, koji privremeno borave u Republici Azerbejdžan više od 10 dana, moraju prijaviti mjesto boravka. Za tu svrhu nadležni za mjesto boravka stranca ili lica bez državljanstva ili vlasnici stambenog prostora treba da podnese prijavu za upis boravka i kopiju pasoša (ili drugog dokumenta) tog lica Državnoj službi za migraciju preko službene web stranice (www.migration.gov.az) Državne službe za migraciju Republike Azerbejdžan, putem e-mail adrese (qeydiyyat@migration.gov.az) ili lično u roku od 10 dana od dolaska osobe u zemlju.

Stranci i lica bez državljanstva takođe mogu sami prijaviti mjesto boravka na gore navedeni način.

Search in archive