2021-04-19

Izjava Ministarstva vanjskih poslova Republike Azerbejdžan povodom 18. aprila – Međunarodnog dana spomenika i spomeničkih cjelina

Izjava Ministarstva vanjskih poslova Republike Azerbejdžan povodom 18. aprila – Međunarodnog dana spomenika i spomeničkih cjelina

Danas se proslavlja Međunarodni dan spomenika i spomeničkih cjelina.

Ovom prilikom Azerbejdžan ponovo izražava ozbiljnu zabrinutost zbog uništavanja svog kulturnog nasljeđa od strane Armenije na oslobođenim teritorijama.

Gotovo svi historijski, kulturni i vjerski spomenici potpuno su uništeni tokom perioda okupacije. Ministarstvo kulture Azerbejdžana je do današnjeg dana identifikovalo više od 400 spomenika koji su uništeni na oslobođenim teritorijama. Ukupan broj spomenika na ovim teritorijama procjenjuje se na 3000. Kulturna i vjerska dobra koja pripadaju Azerbejdžanu su opljačkana, oskrnavljena, izmijenjena i ilegalno izvezena u Armeniju. Na oslobođenim teritorijama uništena su 22 muzeja i galerija sa preko 100.000 predmeta.

Artefakti i drevni rukopisi manastira Hudavang iz 13. vijeka koji se nalazi u okrugu Kalbadžar, kao i dragocjeni predmeti pronađeni tokom ilegalnih arheoloških iskopavanja u blizini tvrđave Šahbulag u okrugu Agdam, ilegalno su transportovani u Armeniju. Pored toga, izvršena su ilegalna iskopavanja u pećini Azih u selu Azih, regija Hodžavend.

Sve ove akcije predstavljaju grubo kršenje međunarodnog humanitarnog prava, uključujući standarde UNESKO-a, poput Haške konvencije iz 1954. godine i njena dva protokola, kao i Konvencije iz 1970. godine.

Nažalost, naši apeli na relevantne međunarodne organizacije da istraže ratne zločine, uključujući namjerno uništavanje, prisvajanje, alteracije našeg kulturnog nasljeđa, kao i nezakonito uklanjanje naših kulturnih dobara od strane Armenije, ignorisani su tokom tridesetogodišnje okupacije. Pozdravljamo interesovanje koje se sada pokazuje po tom pitanju.

Kulturno nasljeđe koje se nalazi na teritoriji Republike Azerbejdžan, bez obzira na porijeklo, bilo sekularno ili vjersko, odražava kulturnu raznolikost naroda Azerbejdžana, koju Azerbejdžan cijeni i štiti.

Želimo da budemo sigurni da će se nemjerljiva šteta koja je nanijeta azerbejdžanskom kulturnom nasljeđu u potpunosti procijeniti od strane nezavisne tehničke misije. To predstavlja prioritet Vlade Azerbejdžana i po tom pitanju Azerbejdžan blisko sarađuje sa UNESKO-om.

 

Search in archive