2021-11-08

Saopćenje Ministarstva vanjskih poslova Republike Azerbejdžan povodom 8. novembra – Dana pobjede u Republici Azerbejdžan

U Republici Azerbejdžan 8. novembra 2021. obilježava se Dan pobjede, praznik kojim se proslavlja snaga azerbejdžanskog naroda i nacionalnog ponosa i koji ima izuzetan značaj za čast i budući razvoj države.

Nakon 44-dnevnog Otadžbinskog rata, koji je počeo 27. septembra 2020. kao odgovor na provokaciju i kontinuiranu vojnu agresiju Armenije, Azerbejdžan je oslobodio svoje zemlje od okupacije. U skladu sa relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, kao i brojnim odlukama i rezolucijama drugih međunarodnih organizacija, osiguran je teritorijalni integritet Azerbejdžana u njegovim međunarodno priznatim granicama, garantovano je pravo za oko milion azerbejdžanskih interno raseljenih lica na život u svojim domovima.

Kao rezultat 44-dnevnih vojnih operacija, pod vođstvom pobjedničkog vrhovnog komandanta, predsjednika Ilhama Alijeva, herojska azerbejdžanska vojska oslobodila je više od 300 naselja, uključujući gradove Džabrail, Fuzuli, Zangilan, Gubadli, kao i grad Šuša, koji ima posebno mjesto u historiji i kulturi azerbejdžanskog naroda. Trilateralna izjava koju su čelnici Azerbejdžana, Rusije i Armenije potpisali 10. novembra 2020. godine okončala je vojne operacije, nakon čega je Armenija, priznajući svoj poraz, povukla oružane snage iz regiona Kalbadžar, Agdam i Lačin. Na taj način sukob je riješen vojno-političkim sredstvima.

Nakon rata Azerbejdžan se suočava sa važnim zadatkom obnove i deminiranja oslobođenih teritorija. Glavni cilj ovih napora je da se osigura dostojanstven povratak raseljenih lica iz Azerbejdžana svojim domovima, čija su osnovna prava decenijama kršena. U ovom procesu, koji zahtijeva vrijeme, finansije i ozbiljan rad, Azerbejdžan nije sam, prijateljske i partnerske zemlje učestvuju u revitalizaciji oslobođenih teritorija. U narednim godinama bićemo svjedoci povratka prvih interno raseljenih lica u svoje domove.

Azerbejdžan je preduzeo odgovarajuće mjere vezane za istraživanje nezakonitih radnji, kršenje međunarodnog prava, ratne zločine, urbicid, kulturocid i ekocid koji je počinila Armenija tokom skoro 30 godina duge politike agresije. Takođe se nastavljaju aktivnosti koje imaju za cilj privođenje pravdi lica koja su odgovorna za ove zločine. Kažnjavanje počinilaca i osiguranje pravde od izuzetne su važnosti kako bi se spriječilo ponavljanja sličnih krivičnih djela u budućnosti.

Osiguranje trajnog mira, razvoja i napretka je osnova vizije Azerbejdžana za budućnost. Nakon okončanja okupacije, Azerbejdžan je spreman da normalizuje odnose sa Armenijom na osnovu striktnog pridržavanja principa međunarodnog prava, posebno principa suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nepovredivosti međunarodnih granica. Kako bi se osigurao budući mir i sigurnost u regionu, u ovoj fazi važno je u potpunosti implementirati odredbe trilateralne izjave, i Azerbejdžan očekuje od Armenije da adekvatno odgovori na mjere koje je Azerbejdžan poduzeo u tom pravcu.

Završetkom sukoba u regionu Južnog Kavkaza stvorila se nova realnost koju svi treba da private. Armenija mora napraviti izbor između regionalne saradnje i unapređenja nezakonitih i neosnovanih teritorijalnih pretenzija prema svojim susjedima. Od međunarodne zajednice se očekuje da odigra pozitivnu ulogu u tom smislu i pozove Armeniju da shvati da nema alternative miru. Potrebno je zaustaviti pokušaje naoružavanja i direktne ili indirektne podržke revanšizmu u Armeniji.

  1. novembar – Dan pobjede, kao slavna stranica u historiji azerbejdžanskog naroda, trijumf je međunarodnog prava i pravde. Ovog značajnog dana sa dubokim poštovanjem i pijetetom odaje se počast dragoj uspomeni na šehide, koji su dali svoje živote za nezavisnost, suverenitet i integritet Azerbejdžana.

Search in archive